• Raufoss Fysioterapi

Om Coronavirus

I disse virustider, vil vi benytte muligheten til å informere omkring hygiene og forholdsregler som tas fra instituttets side.


Vi har gode rutiner for renhold. Det vaskes og tørkes støv daglig av både flater og teknisk utstyr.


Det viktigste vi som behandlere og du som kunde/pasient kan gjøre for å forhindre smitte, er å praktisere god håndhygiene. Vi minner om fasiliteter ved instituttet for å ivareta dette:


1) Vask/servant: 1 stk på kundetoalett ved inngangspartiet (såpe/håndsprit). Det er også en håndvask bak døren mellom treningssal og behandlingsrommene.

2) Håndsprit: Det er 2 stk spritdispensere i korridoren mellom behandlingsrommene. Det er også 1 stk spritdispenser i treningssalen. 1 stk spritdispenser på venterommet.

3) Overflatedesinfisering: 1 stk flaske henger ved treningsmattene. Brukes med papir for å tørke av flater/utstyr etter bruk.


Terapeuter vil følge rutiner som vanlig ved luftveissymptomer, d.v.s. bruk av ansiktsmaske. Du skal være trygg på at vi følger veiledning fra myndighetene relatert til forebygging av smitte.


Dersom du har luftveissymptomer, ber vi deg vurdere behandlingsbehovet mens dette pågår. Snakk med din behandler om du er usikker. Om behandling er nødvendig til tross for luftveissymptomer, kan ansiktsmaske fremskaffes.


Og til slutt: Husk at noen av våre kunder/pasienter kan være mer sårbare ved eventuell smitte (dette gjelder også generelt). Vi ber derfor om at du besørger håndvask før og etter trening/behandling og at du unngår å hoste ut i åpne rom. Om du har spørsmål relatert til noe av dette, kan du kontakte din behandler.


Hilsen oss ved Raufoss Fysioterapi


Siste innlegg

Se alle