• Raufoss Fysioterapi

Oppdatering om koronavirus


Vi vil informere om at vi fra i dag (tors

dag) stenger treningssalen for de som driver egentrening og trening i gruppe inntil videre.


Om du har luftveissymptomer, ber vi deg kontakte din behandler før din timeavtale. Om du er i risikogruppen for alvorlig sykdomsforløp, ber vi deg om å diskutere behandlingsbehov med din terapeut. Er du i risikogruppen?


Vi ber vennligst alle pasienter om å vaske hender når de ankommer instituttet og når de går: 1) Det er en håndvask + håndsprit på toalettet ved inngangen,

2) Håndsprit på venterommet

3) Håndsprit i treningssal

4) Håndsprit i korridor mellom behandlingsrom

5) Håndvask ved inngang fra treningssal til behandlingsrom.


Vi gjør for øvrig oppmerksom på at vi har skjerpede rutiner for rengjøring og desinfisering av flater og utstyr.


Individuelle behandling fortsetter som normalt, men vi vil begrense bruken av treningsfasiliteter. Én til én rehabilitering/op


ptrening i treningssal vil fortsatt utføres med ekstra smitteverntiltak.


Vi følger forøvrig retningslinjer


fra helsemyndigheter og kommune til enhver tid.


Ta kontakt med din terapeut eller instituttets telefon på 61 19 29 41 om du har spørsmål relatert til dette.


Hilsen oss ved Raufoss Fysioterapi

Siste innlegg

Se alle