• Raufoss Fysioterapi

Raufoss Fysioterapi stenges

Søndag 15. mars fattet Helsedirektoratet vedtak om stenging av blant annet fysioterapivirksomhet utenfor spesialisthelsetjenesten, med enkelte unntak. Dette er gjort etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b.

 

Hva betyr dette?

Dette betyr at tradisjonell oppfølging hos oss ikke vil være mulig av smittevernhensyn. Dørene vil være stengt f.o.m 16. mars til tidligst 29. mars.

Finnes det unntak?

Ja, men kun i sjeldne tilfeller. Eksempler på dette kan være akutt behov for rehabilitering etter f.eks. hjerneslag. Det vil også kunne gjelde livsnødvendig behov for f.eks. lungefysioterapi. Eksempler er ikke uttømmende.

Et annet unntak vil være hvis tjenesten kan gis så lenge helsemyndighetenes pålegg om smittevern kan ivaretas (f.eks. ved telefonoppfølging).

Hva om jeg trenger hjelp/råd/veiledning?

Det er direkte tilgang til fysioterapeuter (d.v.s. at man ikke trenger henvisning for undersøkelse/behandling). Vi vil kunne tilby hjelp/råd/veiledning per telefon eller videokonferanse slik at smittevernhensyn er ivaretatt (mer informasjon om dette kommer senere).

Hva om jeg har time hos dere i perioden?

Timen din blir automatisk avbestilt, og du skal selvsagt ikke betale noe. Din fysioterapeut vil ta kontakt med deg når virksomheten vår gjenopptas. Om du er midt i et behandlingsforløp, vil du bli kontaktet av din fysioterapeut.

Det vil komme mer informasjon fra oss de nærmeste dagene. Om du har spørsmål knyttet til noe av dette, er vi tilgjengelige per telefon innenfor våre åpningstider.

Vi vil på det aller sterkeste oppfordre alle til å følge myndighetenes retningslinjer for smittevern.

Hilsen oss ved Raufoss Fysioterapi

Siste innlegg

Se alle